ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിന്റെ വഴിയെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കും; പുതിയ മാറ്റം ഇങ്ങനെ

സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോ: ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം മാതൃകയില്‍ ഫേസ്ബുക്കിലും ഫോട്ടോകള്‍ മാത്രം കാണാന്‍ കഴിയുന്ന സംവിധാനം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകാന്‍ പോകുന്നു. ഫേസ്ബുക്കിന്റെ മൊബൈല്‍ ആപ്പില്‍ ഫോട്ടോ മാത്രം കാണാന്‍ കഴിയുന്ന സംവിധാനം പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലാണ്.

ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിലെ പോലെ ചിത്രങ്ങള്‍ മാത്രം കാണാന്‍ സാധിക്കുന്ന സംവിധാനം ഒരുക്കാനാണ് ഫേസ്ബുക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. അതിനായി പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിന്റെ സാദ്ധ്യതയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് തേടുന്നത്. പോപ്പുലര്‍ ഫോട്ടോസ് എന്ന പേരില്‍ ഈ ഫീച്ചര്‍ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.സുഹൃത്തുക്കളുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങള്‍ സ്‌ക്രോള്‍ ചെയ്ത് ന്യൂസ് ഫീഡില്‍ നിന്ന് കാണാന്‍ കഴിയുന്ന വിധം ക്രമീകരിക്കാനാണ് പദ്ധതി. ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

SHARE