ബജറ്റ്: പ്രവാസികളുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ നോര്‍ക്ക ചെലവില്‍ നാടിലെത്തിക്കാന്‍ പദ്ധതി

തിരുവനന്തപുരം: വിദേശത്ത് മരിക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ചെലവ് നോര്‍ക്ക വഹിക്കുമെന്ന് ബജറ്റില്‍ പ്രഖ്യാപനം.

തൊഴില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചുവരുന്നവര്‍ക്ക് സാന്ത്വനം പദ്ധതിയിലൂടെ പുതിയ വരുമാന മാര്‍ഗം ഉറപ്പാക്കും.
പ്രവാസി സംരംഭകര്‍ക്ക് പലിശ സബ്‌സിഡിയില്‍ 15 കോടി വായ്പ്പ നല്‍കും. പ്രവാസികളുടെ വിവിധ പദ്ധതികള്‍ക്കായി 81 കോടിയും ബജറ്റില്‍ വകയിരുത്തി.

SHARE