ഗെയില്‍ സമരം: പോലീസ് അക്രമത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്

ഗെയില്‍ വാതക പൈപ്പ് ലൈനിനെതിരായ സമരത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത നാട്ടുകാര്‍ക്കെതിരായി പോലീസ് അധിക്രമത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്.

 

SHARE