പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോണ്‍ നമ്പറുകള്‍

പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കാന്‍ മല്‍സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഫിഷറീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകളില്‍ സ്‌പെഷില്‍ ടീം പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു. ജില്ലാതല കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകളുടെയും, ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഫോണ്‍ നമ്പറുകള്‍ ചുവടെ നല്‍കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം 0471-2450773,2480 335,9496007026.

കൊല്ലം 0474-2792850, 9496007027.

പത്തനംതിട്ട 0468-2223134,828144 2344.

ആലപ്പുഴ0477-2251103, 9496007028.

കോട്ടയം 0481-2566823, 9446379027.

ഇടുക്കി 0486-9222 326, 892 1031800.

എറണാകുളം 0484-2502768, 9496007029.

തൃശ്ശൂര്‍ 0487-244 1132,9496007030.

പാലക്കാട് 9074326 046, 9496007050.

മലപ്പുറം 0494-2666428, 949600703 1.

കോഴിക്കോട് 0495-2383780,2414074, 9496007032.

വയനാട്04936-255214, 9496387833.

കണ്ണൂര്‍ 04972732487, 9496007033.

കാസറഗോഡ് 0467-2202537, 9496007034.

അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഈ നമ്പറുകളില്‍ വിളിച്ച് സേവനം ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.

SHARE