ഡല്‍ഹിയില്‍ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില വര്‍ധിപ്പിച്ചു

ഡല്‍ഹിയില്‍ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില വര്‍ധിച്ചു. പെട്രോളിന് 1.67 രൂപയും ഡീസലിന് 7.10 രൂപയുമാണ് വര്‍ധിച്ചത്.
സര്‍ക്കാര്‍, മൂല്യവര്‍ധിത നികുതി (വാറ്റ്) ഉയര്‍ത്തിയതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് വില വര്‍ധന. ഇതോടെ ഡല്‍ഹിയില്‍ പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 71.26 രൂപയും ഡീസലിന് 69.39 രൂപയായും വില ഉയര്‍ന്നു.

പെട്രോളിന്റെ മൂല്യവര്‍ധിത നികുതി 27 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 30 ശതമാനമായാണ് ഉയര്‍ത്തിയത്. ഡീസലിന്റെ നികുതി ഏതാണ്ട് ഇരട്ടിയോളം ഉയര്‍ത്തി. നേരത്തെ 16. 75 ശതമാനമായിരുന്ന ഇത് 30 ശതമാനമായാണ് ഉയര്‍ത്തിയത്.

SHARE