റെയില്‍വേയില്‍ 3538 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകള്‍

വിവധ ഡിവിഷനുകളിലായി റെയില്‍വേയില്‍ 3538 അപ്രന്റിസ് ഒഴുവുകള്‍. ജയ്പൂര്‍ ആസ്ഥാനമായുള്ള നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റേണ്‍ റെയില്‍വേയില്‍ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പുകളിലും ഡിവിഷനുകളിലും അപ്രന്റിസ്ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 2090 ഒഴിവുകളുണ്ട്. ഡിസംബര്‍ 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

ജയ്പൂര്‍ ഡിവിഷന്‍- 503
അജ്മീര്‍ ഡിവിഷന്‍- 420
ജോധ്പൂര്‍ ഡിവിഷന്‍- 410
ബികനീര്‍ ഡിവിഷന്‍- 412
ബി.ടി.സി. കാരേജ് അജ്മീര്‍- 166
ബി.ടി.സി ലോക്കോ അജ്മീര്‍- 57
കാരേജ് വര്‍ക്ഷോപ്പ് ബികനീര്‍- 37
കാരേജ് വര്‍ക്ഷോപ്പ് ജോധ്പൂര്‍ – 85

എന്നിങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷന്‍/ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഒഴിവുകള്‍.50 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി, അതത് ട്രേഡില്‍ ഐ.ടി.ഐ എന്നിവയാണ് യോഗ്യത. പത്താം ക്ലാസില്‍ ലഭിച്ച മാര്‍ക്കിന്റെയും സമര്‍പ്പിച്ച രേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.

പ്രായം 2019 ഡിസംബര്‍ 30-ന് ഉള്ളില്‍ 15 വയസിനും 24നും ഇടയില്‍ (നിയമാനുസൃത ഇളവുകള്‍ ലഭ്യമാണ്)
അപേക്ഷാ ഫീസ്: 100 രൂപ. ഫീസ് ഓണ്‍ലൈനായി അടയ്ക്കണം.
ഫീസിളവ്: വനിതകള്‍, എസ്.സി., എസ്.ടി., അംഗപരമിതര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഫീസില്ല.

അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതി ഡസംബര്‍ 30. http://www.rrcjaipur.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുന്‍പായി ഫോട്ടോയും ഒപ്പും സ്‌കാന്‍ ചെയ്ത് അപ് ലോഡ് ചെയ്യണം.