നോര്‍ക്ക പ്രവാസി രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ മൂന്നു ലക്ഷം കവിഞ്ഞു

തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികാരണം പ്രവാസി മലയാളികള്‍ക്ക് സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നതിനായി നോര്‍ക്ക ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ സംവിധാനത്തില്‍ ഇതിനോടകം 3,20,463 പ്രവാസികള്‍ പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് നോര്‍ക്ക രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ആരംഭിച്ചത്. ഇതില്‍ തൊഴില്‍/താമസ വിസയില്‍ എത്തിയ 2,23,624 പേരും സന്ദര്‍ശന വിസയിലുള്ള 57,436 പേരും ആശിത്ര വിസയില്‍ 20,219 പേരും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ 7276 പേരും ട്രാന്‍സിറ്റ് വിസയില്‍ 691പേരും മറ്റുള്ളവര്‍11,327 പേരുമാണ് മടങ്ങിവരാനായി പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

തൊഴില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചുവരാന്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളവര്‍ 56,114പേരും വാര്‍ഷികാവധി കാരണം വരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ 58,823 പേരുമാണ്. സന്ദര്‍ശന വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവര്‍ 41,236, വിസകാലാവധി കഴിഞ്ഞവരും റദ്ദാക്കപ്പെട്ടവരും 23,975, ലോക്ക് ഡൗണ്‍ കാരണം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കുട്ടികള്‍ 9561, മുതിര്‍ന്ന പൗരന്‍മാര്‍ 10,007, ഗര്‍ഭിണികള്‍ 9515, പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ 2448, ജയില്‍ മോചിതല്‍ 748, മറ്റുള്ളവര്‍ 1,08,520 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു കണക്കുകള്‍.

രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവരില്‍ വിദഗ്ധതൊഴിലാളികള്‍ 49,472 പേരും അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികള്‍ 15,923 പേരുമാണ്, ഭരണനിര്‍വഹണ ജോലികള്‍ ചെയ്യുന്ന 10,137 പേര്‍, പ്രൊഫഷണലുകള്‍ 67,136 പേര്‍, സ്വയം തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്ന 24,107 പേര്‍, മറ്റുള്ളവര്‍ 1,53,724 എന്നിങ്ങനെയാണ് മടങ്ങിവരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ തൊഴില്‍ രംഗം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കണക്കുകള്‍ .
നോര്‍ക്ക പ്രവാസി രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകള്‍ ചുവടെ.

തിരുവനന്തപുരം23,014, കൊല്ലം 22,575, പത്തനംതിട്ട12, 677, കോട്ടയം 12, 220, ആലപ്പുഴ 15648, എറണാകുളം18489, ഇടുക്കി3459, തൃശ്ശൂര്‍ 40434, പാലക്കാട് 21164, മലപ്പുറം54280, കോഴിക്കോട് 40431, വയനാട് 4478, കണ്ണൂര്‍36228, കാസര്‍ഗോഡ് 15658

SHARE