വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തുന്നവര്‍ക്ക് ഇനി സര്‍ക്കാര്‍ ക്വാറന്റെയ്ന്‍ ഇല്ല

വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവര്‍ക്ക് ഇനിമുതല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂഷണല്‍ ക്വാറന്റെയ്ന്‍ ഉണ്ടാവില്ല. പകരം ഇനി മുതല് 14 ദിവസം വീട്ടില്‍ ക്വാറന്റെയ്‌നില്‍ കഴിയണം. നേരത്തെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്ന ഉത്തരവില്‍ ഏഴുദിവസം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂഷണല്‍ ക്വാറന്റെയ്‌നില്‍ കഴിയണമെന്ന് തീരുമാനമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കിയത്.

ഏഴ് ദിവസത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ക്വാറന്റെയ്‌ന് ശേഷം ഇവരുടെ ടെസ്റ്റുകള്‍ നടത്തും. ഇതില്‍ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നവര്‍ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്കും മറ്റുള്ളവര്‍ വീട്ടിലേക്കും പോകും. ഇങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നവര്‍ ഏഴ് ദിവസം കൂടി നീരിക്ഷണത്തില്‍ തുടരുകയും വേണം. ഇതായിരുന്നു നിലവിലെ സ്ഥിതി. ഇത് പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കി പതിനാല് ദിവസവും വീട്ടില്‍ തന്നെ ക്വാറന്റെയ്‌നില്‍ കഴിയണമെന്നാണ് പുതിയ നിര്‍ദേശം.വീട്ടില്‍ ക്വാറന്റെയ്‌നില്‍ കഴിയാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ഇനി സര്‍ക്കാര്‍ ക്വാറന്റെയ്ന്‍ ഒരുക്കുക.

SHARE