യതീംഖാന വിഷയത്തില്‍ ലീഗ് എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുന്നവര്‍ ഈ വീഡിയോ കാണണം

SHARE