മോസ്‌കോയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പള്ളിയായ പ്രോസ്‌പെക്ട് മിറയിലെ ജുമുഅ നമസ്‌കാരം

മോസ്‌കോയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പള്ളിയായ പ്രോസ്‌പെക്ട് മിറയിലെ ജുമുഅ നമസ്‌കാരം

റഷ്യയില്‍ നിന്ന് കമാല്‍ വരദൂര്‍ തത്സമയം:

SHARE