കോവിഡ്-19 ന് എതിരെ പോരാടുന്ന ആശുപത്രികൾക്ക് സിങ്ക് സപ്ലിമെന്റുള്ള ഹോർളിക്സ് നൽകുമെന്ന് എച്ച്‍യുഎൽ

കൊറോണാവൈറസിനെതിരെ സന്ധിയില്ലാതെ പോരാടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും മറ്റും പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് 1.5 ലക്ഷം ഹോർലിക്‌സ് പാക്കറ്റ് നൽകുമെന്ന വാഗ്ദ്ധാനവുമായി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ ലിമിറ്റഡ്. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 39 കോവിഡ്-19 ആശുപത്രികളിൽ ആദ്യ പാക്കറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള 12 പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ കോവിഡ് ആശുപത്രികളിൽ ഉടൻ തന്നെ പാക്കറ്റുകൾ എത്തും.

SHARE