സെന്‍ട്രല്‍ കോള്‍ഫീല്‍ഡ്‌സില്‍ നിരവധി ഒഴിവുകള്‍


ജാര്‍ഖണ്ഡിലെ സെന്‍ട്രല്‍ കോള്‍ഫീല്‍ഡ്‌സിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ് ഗ്രേഡ് സി
യോഗ്യത: പ്ലസ്ടു, അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്ന് പ്ലസ്ടു എ ഗ്രേഡ് ഡിപ്ലോമ.

മൈനിങ് സിര്‍ദാര്‍
യോഗ്യത-പത്താംക്ലാസ് അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യം. ഡിജിഎംഎസ് അനുവദിച്ച മൈനിങ് സിര്‍ദാര്‍ഷിപ്പ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഗ്യാസ് ടെസ്റ്റിങ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്.

ജൂനിയര്‍ സ്റ്റെനോഗ്രാഫര്‍
യോഗ്യത-എസ്.എസ്.എല്‍.സി അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യം. ഹിന്ദി ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ചിരിക്കണം. മിനിറ്റില്‍ 30 വാക്കുകളുടെ ഹിന്ദി ടൈപ്പിങ് വേഗവും മിനിറ്റില്‍ 80 വാക്കുകളുടെ ഹിന്ദി ഷോര്‍ട്ട്ഹാന്റ് വേഗവും ആവശ്യമാണ്.

ജൂനിയര്‍ ഓവര്‍മാന്‍ ഗ്രേഡ് സി
യോഗ്യത-മൂന്നു വര്‍ഷത്തെ മൈനിങ് ഡിപ്ലോമ. ഡിജിഎംഎസ് അനുവദിച്ച ഓവര്‍മാന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്.

ഡെപ്യൂട്ടി മൈന്‍ സര്‍വേയര്‍, ഗ്രേഡ്‌സി
യോഗ്യത- എസ്.എസ്.എല്‍.സിയും ഡിജിഎംഎസ് അനുവദിച്ച മൈന്‍സ് സര്‍വേ കോമ്പിറ്റന്‍സി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും.

അപേക്ഷകള്‍ www.cc;/gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കണം.

SHARE