പാര്‍പ്പിട പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിന് ലൈഫ് പദ്ധതി

പിണറായി വിജയന്‍
(മുഖ്യമന്ത്രി)

അഞ്ചുവര്‍ഷം കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ പാര്‍പ്പിട പ്രശ്‌നം പൂര്‍ണമായി പരിഹരിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാന നാഴികകല്ലാണ് രണ്ടു ലക്ഷം വീടുകളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ പിന്നിടുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ദുര്‍ബല ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയര്‍ത്തുന്നതിനുവേണ്ടി സര്‍ക്കാര്‍ രൂപം കൊടുത്ത പദ്ധതികളില്‍ സുപ്രധാനമാണ് ലൈഫ്. മാന്യവും സുരക്ഷിതത്വവുമുള്ള ഭവനത്തോടൊപ്പം ജീവനോപാധികള്‍കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. അതിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക-പശ്ചാത്തല മേഖലകളില്‍ സമഗ്ര മാറ്റമുണ്ടാക്കാം എന്നാണു സര്‍ക്കാര്‍ കണ്ടത്.
ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയില്‍ 30 ശതമാനത്തോളം പേര്‍ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വീടുകളില്‍ താമസിക്കുന്നവരോ വീടില്ലാത്തവരോ ആണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2011ലെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക- ജാതി സെന്‍സസിലെ വിവരങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചു രാജ്യത്ത് 2.38 കോടിയോളം കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഒറ്റമുറിവീടുകളാണുള്ളത്. അപൂര്‍ണമായ വീടുകള്‍ മുഴുവന്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ ഈ കണക്ക് വലുതാകും. സ്വന്തമായി വീടോ സ്ഥലമോ ഇല്ലാതെ വാടക വീടുകളിലും പുറമ്പോക്കുകളിലും കഴിയേണ്ടിവരുന്നവര്‍, സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ ബന്ധുക്കളുടെയോ വീട്ടില്‍ ആശ്രിതരായി ജീവിക്കുന്നവര്‍, തെരുവോരങ്ങളിലും കടത്തിണ്ണകളിലും അന്തിയുറങ്ങുന്നവര്‍ എല്ലാം ഇപ്പോഴുമുണ്ടെന്നത് സങ്കടകരമായ വസ്തുതയാണ്. ഇതൊക്കെ കേരളത്തിലെങ്കിലും മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ് ലൈഫ് പദ്ധതിയിലൂടെ ഏറ്റെടുത്തത്.
മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായാണ് ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത്. ഒന്നാം ഘട്ടത്തില്‍ 2000-01 മുതല്‍ 2015-16 വരെ വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ ഭവനനിര്‍മ്മാണ പദ്ധതികള്‍ പ്രകാരം ധനസഹായം കിട്ടിയിട്ടും പല കാരണങ്ങളാല്‍ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന കുടുംബങ്ങള്‍ക്കുള്ള വീടുകള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലൈഫ് മിഷന്‍ ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം. ഒന്നാംഘട്ടത്തില്‍ നിര്‍മ്മിക്കേണ്ട 54,173 വീടുകളില്‍ 52,050 (96.08 %) വീടുകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഓരോ ഗുണഭോക്താവിനും വീടു പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ആവശ്യമായ തുക നല്‍കിയാണ് നിര്‍മ്മാണം നടത്തിയത്. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിനായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ചെലവഴിച്ചത് 670 കോടിയോളം രൂപയാണ്.
രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെ ഭവന നിര്‍മ്മാണവും മൂന്നാം ഘട്ടത്തില്‍ ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ പുനരധിവാസവുമാണ് ലക്ഷ്യം. രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ രേഖാപരിശോധനയിലൂടെ 1,00,460 ഗുണഭോക്താക്കളാണ് അര്‍ഹത നേടിയത്. ഇവരില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി കരാറിലേര്‍പ്പെട്ടത് 92,213 പേരാണ്. അതില്‍ 74,674 (80.97 %) ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഭവനനിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി. ലൈഫ് മിഷനിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഭവനനിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ക്കുപുറമെ ലൈഫ്-പി.എം.എ.വൈ (അര്‍ബന്‍) പദ്ധതി പ്രകാരം 79,520 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ കരാര്‍ വച്ച് പണി ആരംഭിക്കുകയും 47,144 വീടുകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ലൈഫ്-പി.എം.എ.വൈ (റൂറല്‍) പദ്ധതി പ്രകാരം 17,475 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ കരാര്‍ വച്ച് പണി ആരംഭിക്കുകയും 16,640 വീടുകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ലൈഫ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചത് 5,851.23 കോടി രൂപയാണ്. ലൈഫ് – പി.എം.എ.വൈ (റൂറല്‍) ക്കായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ചെലവഴിച്ച 612.60 കോടി രൂപയും ലൈഫ് – പി.എം.എ.വൈ (അര്‍ബന്‍) ക്കായി ചെലവഴിച്ച 2,263.63 കോടി രൂപയും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടും. കൂടാതെ, മറ്റു വകുപ്പുകളുടെ ഭവനനിര്‍മ്മാണ പദ്ധതികളും പുരോഗമിച്ചു. പട്ടികജാതി വകുപ്പിനുകീഴില്‍ 18,811 വീടുകളും പട്ടികവര്‍ഗ വകുപ്പിനുകീഴില്‍ 738 വീടുകളും പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു. ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് നിര്‍മിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം 3,725 ആണ്. ഇതെല്ലാം കണക്കാക്കുമ്പോള്‍ ഈ സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്നതിനു ശേഷം ഇതുവരെ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത് 2,14,000 ത്തില്‍പരം വീടുകളാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വീടുകള്‍ നിര്‍മിച്ചത്. 32,388 വീടുകളാണ് ജില്ലയില്‍ നിലവില്‍ പൂര്‍ത്തിയായത്. 24,898 വീടുകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് പാലക്കാടാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ 18,470 വീടുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി. പത്തനംതിട്ടയില്‍ 5,594, ആലപ്പുഴയില്‍ 15,880 കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളില്‍ 7,983, 13,531, എറണാകുളത്ത് 14,901, തൃശൂരില്‍ 15,604, മലപ്പുറത്ത് 17,994, കോഴിക്കോട് 16,381, വയനാട് 13,596, കണ്ണൂരും കാസര്‍കോടും 9,236 , 7,688, വീടുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി.
മൂന്നാം ഘട്ടത്തില്‍ 1,06,925 ഗുണഭോക്താക്കളെ അര്‍ഹരായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ പ്രധാനമായും ഭവനസമുച്ചയങ്ങളാണ് നിര്‍മിക്കുന്നത്. പ്രീഫാബ് സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് നിര്‍മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുക. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ അടിമാലിയില്‍ 217 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് താമസിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഭവനസമുച്ചയം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അര്‍ഹരായ മുഴുവന്‍ ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍ക്കും വീട് കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞു. 163 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കാണ് നിലവില്‍ അവിടെ വീടുകള്‍ ലഭിച്ചത്. ബാക്കി വീടുകള്‍ മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഭൂരഹിത ഭവന രഹിത ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തി ഉടന്‍ കൈമാറും. അങ്കമാലിയില്‍ 12 കുടുംബങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ഭവന സമുച്ചയത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുകയും ഫെബ്രുവരി 15 ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നല്‍കുകയും ചെയ്തു.
മൂന്നാം ഘട്ടത്തില്‍ ഈ വര്‍ഷം 100 ഭവന സമുച്ചയങ്ങളാണ് പൂര്‍ത്തീകരിക്കുക. ഇതില്‍ 12 പൈലറ്റ് ഭവന സമുച്ചയങ്ങളുടെ ടെണ്ടര്‍ അവാര്‍ഡ് ചെയ്ത് പ്രാരംഭ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2020 ആഗസ്തിനുമുമ്പ് ഇവ പൂര്‍ത്തിയാക്കും. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിനായി ഇതുവരെ 31 കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചു. 448 കോടിയോളം രൂപയുടെ ഭവന സമുച്ചയ പദ്ധതികള്‍ക്ക് ഭരണാനുമതി നല്‍കി. ഭവന സമുച്ചയങ്ങള്‍ക്കായി 300 ഓളം ഇടങ്ങളില്‍ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന ബജറ്റില്‍ രണ്ടായിരം കോടി രൂപയാണ് ലൈഫ് പദ്ധതിക്കായി വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനുള്ള വീടുകള്‍ക്കും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലെ ഭവന സമുച്ചയങ്ങള്‍ക്കുമാണ് ഈ തുക വിനിയോഗിക്കുക. നിരവധി പേര്‍ പദ്ധതിയില്‍ സ്ഥലം നല്‍കാനായി മുന്നോട്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അനുകരണീയമായ മാതൃകയാണിത്. വീട് നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനായി പല പ്രമുഖ ബ്രാന്‍ഡുകളുമായി കൈകോര്‍ത്ത് കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ വീട് നിര്‍മ്മാണ സാമഗ്രികള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികളും ലൈഫ്മിഷന്‍ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു. തൊഴിലുറപ്പ് ദിനങ്ങളില്‍ നിന്ന് 90 ദിവസം വീട് നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥയും സാധ്യമാക്കി.

SHARE