“ഈ മാരക വൈറസിനെ ഗൗരവമായി എടുക്കുക”; പെരുന്നള്‍ ദിനത്തില്‍ മരണത്തിന് പിടികൊടുത്ത് ഡോക്ടര്‍ ആയിഷ

SHARE